Polichlorek winylu (PCW) jest trzecim pod względem wielkości produkcji tworzywem sztucznym na świecie, po polietylenie i polipropylenie. Swoją popularność zawdzięcza bardzo zróżnicowanym właściwościom, zależnym od rodzaju i stężenia dodatków, np. plastyfikatorów, uniepalniaczy, barwników i stabilizatorów. Dodatek plastyfikatorów powoduje,  że PCW staje się elastyczny i może z powodzeniem zastępować gumę. Sztywny...

czytaj całość