content top

Słowniczek

Polichlorek winylu (PCW) jest trzecim pod względem wielkości produkcji tworzywem sztucznym na świecie, po polietylenie i polipropylenie. Swoją popularność zawdzięcza bardzo zróżnicowanym właściwościom, zależnym od rodzaju i stężenia dodatków, np. plastyfikatorów, uniepalniaczy, barwników i stabilizatorów. Dodatek plastyfikatorów powoduje,  że PCW staje się elastyczny i może z powodzeniem zastępować gumę. Sztywny...

czytaj całość

Konserwacja

Konserwacja okuć obwiedniowych Producenci okuć obwiedniowych zalecają raz w roku konserwację i smarowanie metalowych elementów w miejscach ruchomych. Typowe smary stałe mają tę wadę, że są na ogół żółtawe, szare lub czarne. Poza tym opakowania na ogół mają dużą pojemność i zużycie ich zajęłoby wiele lat. Wszelkiego rodzaju oleje też są żółtawe lub szare, a poza tym mogą kapać. Istnieje również ryzyko...

czytaj całość

Montaż

Montaż

Podstawowy montaż wykonywany jest przy użyciu stalowych kotew montażowych oraz niskoprężnej pianki poliuretanowej. W przypadku montażu w budynkach w stanie surowych, rama okna jest montowana równo z licem muru, a następnie częściowo zakrywana przez ocieplenie (jak na schemacie): Jeśli okna są montowane w starszym budownictwie (np. kamienicach), to na ogół występuje tam tzw. węgarek. Wtedy okno montowane jest do węgarka....

czytaj całość

Pomiar

Pomiar

Jak dokonać pomiaru? Pomiar najlepiej dokonać od strony wewnętrznej budynku oraz z zewnątrz (zwłaszcza, jeśli obiekt posiada tzw. węgarki). Jako pierwszy wymiar podajemy szerokość, a następnie wysokość. Na rysunku pomiarowym należy zaznaczyć podział okna (ile skrzydeł, itd.). Przykładowy rysunek pomiarowy. Na rysunku przedstawiamy widok od wewnątrz. Należy podać również kolor okien, rodzaj profilu, przeszkleń,...

czytaj całość
content top